මරණයෙන් නිමාවන “Blue Whale Game” එක ගැන ඇත්ත කතාව.

Blue Whale ක්‍රීඩාවේ නිර්මාතෘ”Philipp Budeikin”

මේ ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු විශේෂයෙන් ඉන්දියාව සහ තවත් රටවල් කිහිපයකම විශේෂ කතා බහට ලක් වෙන මාතෘකාව වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ ක්‍රිඩාවේ අවසාන වන්නේ සිදිවි හානි කරගැනීමෙන් නිසා.

මේ ක්‍රිඩාව 2013 දී රුසියාවේ දී ආරම්භ කරල තියෙන්නේ. මෙහි පළවෙනි සිය දිවි හානි කරගැනීම වාර්ථාවන්නේ 2015 දී. මෙම ක්‍රිඩාවේ නිර්මාතෘ වන්නේ “Philipp Budeikin” යන මනො විද්‍යා සිසුවා. ඒ ඔහු ඉගෙන ගත් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් නෙරපනු ලැබූ නිසා බවයි වාර්ථා වෙන්නේ. ඔහුගේ අරමුණ වන්නේ කිසිදු සමාජ වටිනා කමක් නැතැයි කියා සිතන දුර්වල මනසකට උරුම කියන අයව මේ සමාජයෙන් ඉවත් කර දැමීමයි.

දැනට මේ ක්‍රිඩාව නිසා රුසියාවේ පමණක් 130 කට අධික සහ ලොව පුරා රටවල් වලින් තවත් සිය දිවි හානි කරගැනීම් වාර්ථා වෙනවා.

මේ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වීමට හැක්කේ සමාජ ජාල හරහා බව වාර්ථා වල සඳන් වෙනවා. එහිදී ඔබට ක්‍රියාදාම 50ක් ලැබෙන අතර ඒ සඳහා ඔබට මග පෙන්වීමට ද අයෙක් ඉදිරිපත් වේ. උදාහරණ විදියට ඔවුන් ඔබට පාන්දර 4.20ට නැගින්න කියාවි, එසේ නැගිට ඔවුන් විසින් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන සංත්‍රාසය මුසු වූ චිත්‍රපටි (Horror Films) සහ ඔවුන් විසින් එවන විශේෂ සංගීත ඛණ්ඩ ඇසීමට සිදුවනු ඇත. තවද තමාගේ අත් පා වල තියුණු ආයුදයකින් කැපුම් සිදුකර ඒවා ඔවුනට පෙන්වීමට සිදුවේ. තවත් ඔවුන්ගේ මග පෙන්වීම් යටතේ විවිධ ක්‍රියාදාමයන් සිදු කිරීමට පොළඹවයි. මෙහි අවසන් පියවර ලෙස ජිවිතය හෝ මරණය තෝරා ගැනීමට ඔබට සිදු වනු ඇත. නමුත් මරණය තෝරා ගැනීමට පෙළඹීමට ක්‍රිඩකයාගේ මනස විකෘති කර ඇත.

ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ ක්‍රියාදාම 50

 

ක්‍රීඩාවට ගොදුරුවී සිය දිවි හානි කරගත් අය අතරින් කිහිප දෙනෙක්

 

ක්‍රීඩාවට මග පෙන්වන අයෙක් අත් අඩංගුවට පත් වූ අවස්ථාවක්

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.