ජන මාධ්‍යවේදීන්ටම පමණක් සීමා නොවූ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත

පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රීවරු 225කගේ කැමැත්ත සමඟ සම්මත කරගත් ඓතිහාසික පනතක් ලෙසින් මෙම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත (RTI) ගෙන ඒමට වත්මන් ආණ්ඩුව ඉතා යුහුසුළුව කටයුතු කලේය.

මෙවැනි වූ ශක්තිමත් පන්තක් ජන මාධ්‍යවේදීන්ට පමණක් නොව සමස්ථ මහජනයාටම ඉදිරියේදී දූෂණ අවම කරගැනීම සඳහා බෙහෙවින් උපකාරීවන වැදගත් මෙවලමකි.

අතීතයේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය මහජනයාට ලබා දීම සඳහා කිහිපවරක්ම උත්සාහ කලද එම අවස්ථාවන් ව්‍යර්ථ වූ බව සිහිපත් කල යුතුය.

පනත සම්මත කිරීමෙන් පසු තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ක්‍රියාත්මක කරන රටවල් අතුරින් ආසියාවේ ඉන්දියාවට පමණක් දෙවෙනි වූ මෙම පනත, ක්‍රියාත්මක කිරීමේන් අනතුරුව ලෝක මට්ටමින් 3වන ස්ථානයටද ආසියාවෙන් පළමුවන ස්ථානයටද පැමිණි බව විශේෂයෙන් සඳහන් කල යුතුය.

නමුත් තවමත් මෙම තොරතුරු නිළධාරින් පත්කරමින් කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතින අතර ඉදිරියේදී ජනතාවට සියළු තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

එසේම තවමත් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබදව සමාජය දැනුවත් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලවල් ඉතා මන්දගාමීව සිදු වෙමින් පවති. නමුත් එම දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉතා විධිමත්ව සහ ඉක්මණින්ම සමාජය අතරට ගෙන ඒමට වගකිවයුතු පාර්ශව කටයුතු කල යුතුය. සැබැවින්ම මෙම පනත මහජනයාට අවශ්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි ද?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.