රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන වල කටයුතු සඳහා භාෂා ත්‍රිත්වයම භාවිතයට අවශ්‍ය නීතී හා රෙගුලාසී සංශෝධනයක්

රජයේ මෙන්ම පෞද්ගලික ආයතනවල කටයුතු ද සිංහල දෙමල හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම සිදුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන බව ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා පවසයි.

ඒ සඳහා පවතින නීති රෙගුලාසීන් සංශෝධනය කිරීමටද සැලසුම් කර ඇති බවද කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා පසුගියදා පැවසීය .

ජාතික සංහිඳියාව ගොඩනැගීම සඳහා මෙය අත්‍යාවශ්‍ය කරුණක් වන බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසීය .

විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික ආයතනවල සිංහල හා දෙමල භාෂාවලින් කටයුතු කිරීම අඩු මට්ටමක පවතින බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.