මහබෝධි – අග්‍රශ්‍රාවක ධාතුන් වහන්සේ දෛනික තේවා පූජාව ජූලි 11 දා සිට ඇරඹින.

දඹදිව සාංචි පුදබිමෙන් හමු වී, වර්තමානයේ මරදාන මාළිගාකන්ද මහබෝධි අග්‍රශ්‍රාවක මහ විහාරයේ වැඩ වසන අග්‍රශ්‍රාවක ධාතුන් වහන්සේලාට ඉපැරණි චාරිත්‍රානුකූලව අංගසම්පූර්ණ තේවා පූජාව පැවැත්වීම ඇර⁣ඹේ.

දඹදිව සාංචි විහාරාධිපති,ජපානයේ ප්‍රධාන සංඝනායක , ශ්‍රී ලංකා මහබෝධි සංගමයේ සභාපති අතිපූජ්‍ය බානගල උපතිස්ස නා හිමියන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් ඇරඹෙන මෙම දෛනික අගසව් ධාතු වන්දනා තේවාවේ ප්‍රථම පූජාව පසු ගිය ජූලි 11 වැනි සෙනසුරාදා පැවැත්වින.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.