ජනමාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි අපරාධ: යුනෙස්කෝ සම්මන්ත්‍රණය ශ්‍රී ලංකාවේදී

යුන්ස්කෝ ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ජනමාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි අපරාධ නැවැත්වීමේ ජාත්‍යන්තර දින සැමරුම් සම්මන්ත්‍රණය දෙසැම්බර් 04 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීමට

Read more

ජන මාධ්‍යවේදීන්ටම පමණක් සීමා නොවූ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත

පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රීවරු 225කගේ කැමැත්ත සමඟ සම්මත කරගත් ඓතිහාසික පනතක් ලෙසින් මෙම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත (RTI) ගෙන ඒමට වත්මන් ආණ්ඩුව ඉතා

Read more