කොරෝනා දේශපාලනය

කොවිඩ් 19 දේශපාලනයෙන් වෙන් වන්නේ නැහැ. හැමෝ ම වගේ කොවිඩ් මගිනුත් දේශපාලනයක් කරනවා. මා කතා කරන්නේ වජිර අබේවර්ධන ගැන පමණක්

Read more

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට වාසි තැන්වල වෙනම ඉල්ලලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වාසි තැන්වල එකට ඉල්ලමු – ඩිලාන්ගෙන් අලුත් යෝජනාවක්

එළැඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සංවිධාන කළ මංගල රැලිය පසුගිය සඳුදා හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බදුල්ල විල්ස්

Read more