ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් ගෝලීය කළමනාකරණ ගිණුම්කරණ වෘත්තියේ ඉතිහාසය නිර්මාණය කරයි

CIMA ගෝලීය උප සභාපති ලෙස තේරී පත් වූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව එක්සත් රාජධානියේ වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනයේ 101 වන

Read more

ලොවපුරා බෞද්ධ සැදැහැවතුන් සඳහා ඉන්දියාවේ සාංචි ස්තූපය විවෘත කර ඇත

සැදැවතුන් සඳහා ඉන්දියාවේ සාංචි ස්තූපය විවෘත කර ඇත. ලොව පුරා පැතිරී යන CoVid-19 වෛරසය හේතුවෙන් ඒ ඒ රටවල් වල ආගමික

Read more

නවක වදය මුලිනුපුටා දැමීම පිළිබඳ වෙබ් කතිකාවක් අද සවස​

සේයා රූ සටහන : වෙබ් සම්මන්ත්‍රණයට එක්වන විද්වත් මණ්ඩලය   වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ සම්බන්ධව පියවර ගෙන නැත්තේ ඇයි? නවක

Read more