මහින්ද හුදු ඡන්දකාන්ත තත්වයෙන් මිදිය යුතුයි – නලින් ද සිල්වා

පූජිත ජයසුන්දරට හා හේමසිරි ප්‍රනාන්දුට විරුද්ධව නඩු පවරලා. ඒ ගැන නඩුව ඉවරවන තුරු කතා කරන්න බැහැ. එහෙත් මේ නඩුව මෙසේ

Read more