‘‘කොළඹ අවට පොදු ප‍්‍රවාහනය සඳහා සැහැල්ලූ දුම්රිය පද්ධතියක්.’

පොදු ප‍්‍රවාහනය භාවිතා කරන ජනතාවගේ සුභ සිද්ධිය වෙනුවෙන් සැහැල්ලූ දුම්රිය පද්ධතියක් හඳුන්වාදීම සඳහා මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය කි‍්‍රයා කරමින්

Read more

“ඉන්දියාවට දීමට සැරසෙන” ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකිවල අලුත්ම තත්ත්වය .

ආසියාවේ ඇති විශාලතම තෙල් පර්යන්තවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය ඉන්දියාවත් සමග එක්ව සංවර්ධනය කර භාවිතයට ගැනීමට කළ

Read more