යශෝධරාගේ අලුත්ම පින්තූර ………

මේ ඉන්නේ යශෝධරා කොඩිතුවක්කු …. ඇය නව පරපුරේ නිළියක් මෝස්‌තර නිරූපිකාවක් වගේම ප්‍රවීණ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක්……. මේ දිනවල ජනප්‍රියව ඇති “ඝරසර්ප”

Read more