විපක්‍ෂ නායක වහා පත්කරන්න , රෝසිට ලියුමක් !

කොළඹ මහ නගර සභාවට  විපක්‍ෂ නායකවරයකු පත්කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන ලෙස එම සභාවේ විපක්ෂය නගරාධිපතිනී රෝසි සේනානායක මහත්මිය

Read more

උපන්දින සාදය හා ලිංගික කුහකත්වය

රූපලාවන්‍ය ශිල්පියකු විසින් අධික මුදලක් වැය කර පවත්වන ලද උපන්දින සාදයක් පිළිබඳ මේ දිනවල සමාජ ජාල තුළ විශාල වශයෙන් කතාබහට

Read more

ඉන්දියාවේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් නොමිළයේ උපාධියක් ගන්න අගනා අවස්ථාවක් .

ඉන්දීය විශ්වවිද්‍යාලවල උසස් අධ්‍යාපන හැදෑරීමේ අවස්තාව මෙරට සිසුන් හට ලබාදීම සඳහා මෙරට ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විශේෂ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත.

Read more