සංක්‍රමණිකයන් දෙස බලන්න: ශුද්ධෝත්තමයන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

ලොව පුරා වෙසෙන කිතුනු භක්තිකයෝ මේ දිනවල ජේසු උපත සිහි කරමින් නත්තල සමරති. නත්තල් උදාවව අතරතුර වතිකානයේ ශාන්ත පීතර බැසිලිකාවේ

Read more

රජය විසින් මිල අඩුකළ බෙහෙත් වර්ග 48 මිල නැවත වැඩිකරලා …

රජය විසින් මිල අඩුකළ බෙහෙත් වර්ග 48 මිල නැවත වැඩිකරලා. අවසානයේ පාරිභෝගිකයාට ඉතුරු උනේ ඇමතිතුමාගේ කයිවාරැ විතරයි’ යයි පාරිභෝගික අයිතීන්

Read more