20 සංශෝධනයේ ඇතැම් වගන්ති ව්‍යවස්ථාවට අනූකූල නෑ

විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදුන් තීන්දුව කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා අද(19) පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුනි.

අද පස්වරු 1.00 ට කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වූ අවස්ථාවේදී මේ බව දැනුම් දුන් බව අද දෙරණ පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරු සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇතැම් වගන්ති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනූකූල නොවන බැවින් ඒවා ජන මත විචාරණයකින් සහ පාර්ලිමේන්තුවේ තුන් දෙකක වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත කරගත යුතු බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විසින් දැනුම් දී ඇති බව කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට අද දැනුම් දෙනු ලැබීය.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.