මැති සබයේ කාන්තා නියෝජනය ප‍්‍රවර්ධනය යනු ඇමතිවරයාගේ බිරිද, දියණිය ,,සොහොයුරිය පමනක් නොව බිරිදගේ නැගනිය හා ඇමතිවරයාගේ පෙම්වතියද සබයට ගෙන්වා ගැනීමේ මහගු අවස්ථාවක් සේ සැලකිය හැක..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.