13 වහා අහෝසිකරන්න !

13 න් වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කර , ලැබුණු ජනවරමට සාධාරණයක් ඉටු කරන ලෙස සිංහල වීර විදහන ජාතික සංවිධානය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටී .

මෙම 13 න් වන සංශෝධනය රටේ ඒකීයභාවයට බාධාවක් වන අතරම රටේ ආර්ථිකයටද අනවශ්‍ය බරක් පටවා ඇති බව ජනපතිවරයාට ලිපියක් යොමුකරමින් එම සංවිධානය අවධාරණය කර ඇත .

එක රටක එක නීතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ජනපතිවරයාගේ වැඩපිලිවෙලටද  මෙම 13 වන සංශෝධනය බාධකයක් වන  බව , වසර 25ක් පුරා ජාතික මෙහෙවරක නිරතව සිටින තම සංවිධානයේ අදහසයැයි සිංහල වීර විදහන , මෙම ලිපියේ සඳහන් කර ඇත .

ජනපතිවරයා වෙත යොමු කර ඇති මෙම සම්පූර්ණ ලිපිය පහත දැක්වේ.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.