අර ලොකුම ලොක්කා කියන කෙනාගෙ බෑනා ගෙන්නන්න යන කෝටි 1600 ගරා වැටෙන නැව ගැන රතු මහත්තුරු නිහඩ මහරාජා තරහා කරගන්න එක තමන්ගේ පක්ෂයට සිරසක අනුග‍්‍රහය නොලැබෙන නිසා කියමුකො.. මහරාජා තමන්ගෙ වස්ත‍්‍ර උනා දමා අපහාස කරන පොහොට්ටුවත් නිහඩයි .. එහෙම වෙන්නෙ කොහොමද ??

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.