කිසිසේත්ම රස්තියාදුකාර චීවරධාරීන් පිරිසක් නොවන ගෞරවනීය පූජ්‍ය පක්ෂයේ මෙහෙයවීමෙන් සාර්ථකව වටලනු ලැබූ ගල්කිස්සේ පිහිටි ස්ථානයේ සිටි මියෙන්මාර් ත‍්‍රස්තවාදීන් 31 දෙනා අතර අත දරුවන් 6 ක් ඇතුළු ලමුන් 16 ක්ද කාන්තාවන් 7 දෙනෙක්ද සිට ඇති බව වාර්තාවෙයි.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.