සෙලාන් බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ SOS ළමා ගම්මානවලට අත හිත .

සෙලාන් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ   SOS ළමා ගම්මාන වැඩසටහන වෙත සිදුකළ පරිත්‍යාගය
■ සිය සමාජ මෙහෙවර තවදුරටත් පුළුල් කිරීමේ පියවරක් වශයෙන්, පසුගිය වසරේ නත්තල් සමයේදී (2018 දෙසැම්බර්) සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙත සතුට බෙදාදීමේ අරමුණ ඇතිව සෙලාන් බැංකුව විසින් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. 
 
■ මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ, සෙලාන් බැංකුවේ ඩෙබිට් සහ ක්‍රෙඩිට් කාඞ්පත් හිමියන් විසින් සිදුකරන ලද ගනුදෙනු වලින් කිසියම් ප්‍රතිශතයක් පුණ්‍ය කටයුත්තක් වෙනුවෙන් බැරකිරීමට පියවර ගැනිණි. 
 
■ ඒ අනුව ප්‍රවර්ධන කාලසීමාව අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ SOS  ළමා ගම්මාන වැඩසටහන සඳහා රු. මිලියනයක මුදලක් පරිත්‍යාග කිරීමට සෙලාන් බැංකුව කටයුතු කළේ ය. 
 
■ ඊට අමතරව, ශ්‍රී ලංකාවේ  SOS ළමා ගම්මාන වැඩසටහනේ දරුවන් 6 දෙනෙකුට පුහුණුව මූලික කරගත් රැකියා අවස්ථා ලබාදීමටද සෙලාන් බැංකුව පියවර ගෙන තිබේ.
■ මෙම දරුවන්ට මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධ දැනුම සහ සමාජ වටිනාකම් සම්බන්ධ පුළුල් පුහුණුවක් ලැබෙනු ඇත. 
 
■ උසස් ප්‍රමිතියකින් යුත් අධ්‍යාපනයක් ලබාදෙමින් දරුවන්ගේ මනස පෝෂණය කිරීම අරමුණු කරගෙන, 2013 වසරේදී සෙලාන් පැහැසර වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලදි. 
 
■ අඩු පහසුකම් සහිත පාසල්වල පුස්තකාල අලුත්වැඩියා කිරීම හෝ අලුතින් පුස්තකාල ඉදිකිරීම මෙම වැඩසටනේ ප්‍රධානතම ඉලක්කය වේ.
 
■ ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා සෙලාන් පැහැසර වැඩසටහන යටතේ පුස්තකාල 180 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඉදිකර හෝ වැඩිදියුණු කර ඇත. 
 
■ ඊට අමතරව සෙලාන් බැංකුවේ ළමා ඉතුරුම් ගිණුම වන සෙලාන් ටිකිරි ගිණුම මගින් මෙරටට පුරෝගාමී හඳුන්වා දීම් රාශියක් සිදුකර තිබේ. දරුවන් අතර ඉතිරි කිරීමේ පුරුද්ද වර්ධනය කරවීමටත්, යහපත් ගුණාංග ඇති කිරීමටත් ඒවා බෙහෙවින් දායක වී ඇත. 
 
■ ඉදිරියටත් ශ්‍රී ලංකාවේ SOS ළමා ගම්මාන වැඩසටහට සහය දැක්වීමට සෙලාන් බැංකුව කටයුතු කරනු ඇත. 
 
■ මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ SOS ළමා ගම්මාන වැඩසටහන තුළ දරුවන් 950 කට අධික සංඛ්‍යාවක් රැකවරණය ලබන අතර ඔවුන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම සඳහා යාපනය, මොණරාගල සහ අනුරාධපුර යන ප්‍රදේශ වල වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා තිබේ. 
 
 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.