සයිටම් ආයතනය ගැන රජයේ විසඳුම නිවේදනය කෙරේ

යිටම් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් දැනට පැන නැගී තිබෙන ගැටලුකාරී තත්වය පිළිබඳව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීගේ සංගමයේ නියෝජිතයින් අතර පසුගිය 24වෙනිදා පැවැති සාකච්ඡාවේදී එකඟ වූ කරුණු විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව ජනාධිපති ‍ලේකම් කාර්යාලය මගින්  ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

මෙම ගැසට් නිවේදනයේ ඇතුලත් අදාළ කොන්දේසි සම්පූර්ණ කරන තෙක් සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට සිසුන් බඳවා ගැනීම නතර කිරීම සහ උපාධි පිරිනැමීම නතර කිරීම,

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය ගැසට් කිරීම,

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ස්වාධීනත්වයට හා අපක්ෂපාතීත්වයට කිසිදු ආයතනයක හෝ පුද්ගලයෙකුගේ බලපෑම් සිදු නොවීම

සයිටම් ආයතනයේ දැනට අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන්ගේ පාඨමාලාව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව පිළිගත් ක්‍රමවේදයකට අනුව සකස් කිරීම සහ දැනට උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇති ශිෂ්‍යයන්ගේ උපාධිය ශ්‍රි ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි කළ හැකි ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම

සයිටම් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් රජයේ ස්ථාවරය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැන්වීම සඳහා නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලබා ගැනීම

යන කරුණු හතර සම්බන්ධයෙන් ගැසට් නිවේදනය මගින් අවධානය යොමු කර තිබේ.

තවද සයිටම් ආයතනයට අයත් නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරා ගැනීමේ කටයුතු මේ වන විටත් සිදු වෙමින් පවතින අතර මෙම ආයතනය රජයේ හා පෞද්ගලික ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සකස් කිරීම ඇතුලු තවත් කරුණු කීපයක් සම්බන්ධයෙන් මේ වන විටත් රජය ක්‍රියා කරමින් පවතින බවද එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

මෙහි යම් ගැටලුවක් ඇත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර සුදුසු වැඩ පිළිවෙලක් යෙදිය හැකි බවද ජනාධිපති ‍ලේකම් කාර්යාලය මගින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් කර තිබේ. ඒ අතරම දේශනවලට සහභාගී නොවන සිසුන් දේශනවලට නැවත සහභාගි වනු ඇති බවට අපේක්ෂා කරන බවද මෙම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන්වේ.

ජනාධිපති කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනය –


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.