සඳුදා පිහිටුවන එජාප ආණ්ඩුවට ශ්‍රීලනිපයෙන් හයක් !

මහින්ද සමරසිංහ, දුමින්ද දිසානායක, මහින්ද අමරවීර හා විජිතමුණි සොයිසා යන හිටපු ඇමතිවරුන් නව එජාප රජයේ කැබිනට් ඇමතිවරුන් ලෙස එක්වනු ඇති බවත් වාර්තා පළවේ.

මින් ඉහත ඒඑච්එම් ෆවුසි හා පියසේන ගමගේ මහින්දගේ රජය පිහිටුවා තිබෙන කාලයේ ඉන් නික්ම එජපය පාර්ශ්වයේ අසුන් ගත් අතර ඔවුන්ටද සඳුදා ඇමති ධූර ලැබෙනු ඇතැයිද වාර්තාවේ. ඉදිරියේදී තවත් අය ශ්‍රිලනිපයෙන් ඉවත්වී නියෝජ්‍ය හා රාජ්‍ය ඇමතිධූර සඳහා පක්ෂ මාරු කරනු ඇතැයිද වාර්තාවේ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.