සංචරණ සීමා ලබන ජූනි 21තෙක් දිගටම – හමුදාපති

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීම සඳහා මේ වන විට පනවා ඇති සංචරණ සිමාවන් ජුනි 21 වෙනිදා උදෑසන 4.00 දක්වා දීර්ඝ කළ බව යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පවසනවා.

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.