ශිෂ්‍ය මර්ධනයට සුදු වෑන් කල්ලි….?

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංගම් කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අවසානයේ එම ස්ථානයට සුදු වෑන් රියකින් පැමිණි පිරිසක් වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුවේ කැඳවුම්කරු රයන් ජයලත් පැහැරගෙන යාමට උත්සාය දැරු අවස්ථාවේ උණුසුම් තත්වයක් ඇති විය.

එම ස්ථානයට පැමිණි උසස් පොලිස් නිලධාරීන් කියා සිටියේ එම පැමිණි පිරිස සිවිල් ඇදුමින් සැරසුනු පොලිස් නිලධාරීන් බවයි.

කෙසේ වෙතත් එහි සිටි පිරිස කියා සිටියේ පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ක‍්‍රමයක් ඇති බවත් ඒ ක‍්‍රමයට කටයුතු කල යුතු බවත්ය.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.