ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ නව විධායක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය කීර්ති කොටගම

ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ නව විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයා වශයෙන් පත්කර ඇති ආචාර්ය  කීර්ති බණ්ඩාර කොටගම මහතා පසුගියදා  කොළඹ 02, වොක්ෂෝල් වීදියේ පිහිටි රක්ෂණ සංස්ථා ප්‍රධාන කාර්යයාලයේදී සිය තනතුරේ කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබීය.

කෘෂි ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කේෂත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙකු වන ආචාර්ය කොටගම මහතා පේරාදෙනිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් කෘෂි විද්‍යාව පිළිබදව විද්‍යාවේදී උපාධියක් සහ තායිලන්තයේ  ආසියානු තාක්ෂණ ආයතනයෙන් ව්‍යාපාර කළමණාකරණය පිළිබද පශ්චාත් උපාධියක් ලබා ඇත.

සී.අයි.සී කෘෂි ව්‍යාපාරයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂ/ප‍්‍රධාන විධායකවරයා වශයෙන් ව්‍යාපාරික කේෂත්‍රයේ නමක් දිනා ඇති ඒ මහතා නව රජය බලයට පත් වීමෙන් පසු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ නිර්දේශය මත ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ ගල්ඔය වැවිළි සමාගම යන ආයතන වල සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන අතර ලංකා හොස්පිට්ල් සමාගම, ජාතික චිත්‍රපටි සංස්ථාව, සිලෝන් ටී මියුසියම් ඇතුළු රජයට සම්බන්ධ ආයතන ගනනාවක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වශයෙන් ද කටයුතු කරයි.

වගකීම් සහිත ව්‍යවසායකත්වය තුළින් ව්‍යාපාර ගොඩනැගීම සඳහා වූ මහඟු ආදර්ශයක් සැපයීම වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තරව ඇගයීම් ලබා ඇති ආචාර්ය කීර්තිකොටගම මහතා  වැනි දක්ෂ කළමණාකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ නව විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයා වශයෙන් පත් කිරීම තුලින් රජය ගෙන යන ජනතාවාදී වැඩ පිළිවෙල යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීමට මහඟු පිටුවහලක් වන බව එම අවස්ථාවට සහභාගී වු ග්‍රාමීය ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.