ශ්‍රී ලංකා – ඇමෙරිකා ඒකාබද්ධ නාවික අභ්‍යාස ඇරඹේ

: ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය අතර පැවැත්වෙන පළමුවන සහයෝගීතාව, සුදානම සහ පුහුණුව පිළිබඳව වාර්ෂික නාවික අභ්‍යාසයේ (CARAT exercise) ඔක්තෝබර් 2 දින පැවැත්වුනු සමාරම්භක උළෙලට ඇමරිකානු නාවික හමුදාවේ අණ දෙන නිලධාරී මයිකල් ටොලිසන් සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ රියර් අද්මිරාල් එන් ඒ එන් සරත්සේන යන මහත්වරු සහභාගී වුහ. සතියක් පුරා පැවැත්වීමට නියමිත මෙම අභ්‍යාසය තුළින් දෙරට අතර සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් කිරීමටත්, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ කිමිදුම් සහ ගොඩගැනීම්, වෛද්‍ය පුහුණුව සහ ජලය තුල පුපුරන ද්‍රව්‍ය හැසිරවීම පිලිබඳ පුහුණු අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමටත් අපේක්ෂිතය .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.