ශ්‍රී  ලංකාවේ ශාක නිරෝධායන කටයුතු සඳහා කොරියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 6 ක්.

ශ්‍රී  ලංකාවේ ශාක නිරෝධායන සේවය නවීකරණය කිරීම සඳහා KOICA ඩොලර් මිලියන 6 ක් ලබාදීමට නියමිතයි.

කොරියානු තානාපති කාර්යාලයේ ප්‍රධාන අධාර   අංශය වන   KOICA (කොරියානු ජාත්‍යන්තර  සහයෝගීතා ආයතනය) විසින් දෙරට අතර ආධාර ප්‍රධාන  ගිවිසුම මත පදනම්ව ශ්‍රී  ලංකාවේ කෘෂි නිෂ්පාදනයන්හි  අපනයන තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 6 ක ප්‍රධානයක්  ලබා දෙනු ලැබේ. ශාක නිරෝධායන සේවය නවීකණය කිරීම සදහා වූ  මෙම ව්යාපෘතිය සඳහා දෙරට අතර ගිවිසුම 2019 ජනවාරි මස 17 වන දින කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රය තුලදී   KOICA ශ්‍රී  ලංකා කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ  ලී දොන් කු මහතා,කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීයආර්ථික   කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යශයේ  ලේකම්  කේ.ඩී. රුවන්චන්ද්ර සහ බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධයක්ෂ  ජෙනරාල්, ප්‍රියන්ත  රත්නායක යන මහත් වරුන්  විසින් අත්සන් තබන ලදී.

 

පිළිගැනීමේ කථාව පවත්වමින් කෘෂිකර්ම තාක්ෂණයේ අතිරේක ලේකම් ආචාර්ය කීර්ති හෙට්ටිආරච්චි මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ  දේශීය නිෂ්පාදිතය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කෘෂි නිෂ්පාදන අපනයනය වැඩිදියුණු කිරීමේ වර්තමාන අවශ්‍යතාවය  පැහැදිලි කළේය. අත්සන් තැබීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වූ KOICA ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලයේ මෙරට අධ්‍යක්ෂක ලී  මහතා සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ  දළ අපනයන ආදායමෙන් කෘෂි නිෂ්පාදන අපනයනය සඳහා සැලකිය යුතු භූමිකාවක් ඇති බැවින් KOICA  ආයතනය විසින් මෙරට  කෘෂිකාර්මික අංශය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා  අවශ්‍ය  සහයෝගිතාවය ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

 

මෙරට ආර්ථික අංශයන්  අතර කෘෂිකාර්මික අංශය ප්‍රධාන  කාර්යය    භාරයක් ඉටු කරනු ලබයි . ග්‍රමීය  හා වැවිලි  ක්ෂේත්‍ර යන්හි   ජීවත්වන බහුතර ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සඳහා කෘෂි  ආශ්‍රිත නිෂ්පදන කරයන්හි  නිරත වන බැවින්, ශ්‍රී  ලංකා ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන අදායම් මාර්ගය කෘෂි  කර්මාන්තය බවට පත්ව ඇත . මෙම අංශය මඟින් ශ්‍රම  බලකායෙන් ආසන්න වශයෙන් සියයට  25 කට රැකියා අවස්ථා ලබා දෙන අතර කෘෂි-පාදක කර්මාන්ත හා කෘෂි සේවා ගණනාවක් සඳහා සම්පත් පදනමක් සැපයෙ .

 

ශ්‍රී  ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අපනයන සමස්ත අපනයනවලින් සැලකිය යුතු කොටසක් පවත්වා ගෙන යන අතර අනාගතයේදී කෘෂිකාර්මික අපනයන ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික  සංවර්ධනය සඳහා වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එබැවින් ශ්‍රී  ලංකා රජය මෑතදී තේ හා පොල් වැනි පාරම්පරික කෘෂි ආශ්‍රිත  නිෂ්පාදන  ක්‍රියා වලියට  වඩා පලතුරු සහ එළවළු වැනි සාම්ප්‍රදායික  නොවන ද්‍රව්‍ය  අපනයනය කිරීම ප්‍රවරධනය කරුනු  ලබයි .

 

කෙසේ වෙතත්, කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන අපනයනය පුළුල් කිරීම සඳහා, නිරෝධායන පද්ධතිය ආනයනය කරන රටවල් නිරෝධායන කොන්දේසි සමග අනුකූල විය යුතුය. එබැවින් පළතුරු සහ එළවළු අපනයනය කිරීම සඳහා අපනයන ඉලක්කය රටට අවශ්‍ය  උසස් තත්ත්වයේ නිරෝධායන පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම අවශ්‍ය වේ. ශ්‍රී  ලංකාවේ පැලෑටි නිරොධයන සේවාව ශක්තිමත් කිරීම හා නවීකරණය කිරීම සඳහා අත්වැල් බැඳ ගැනීමට KOICA තීරණය කර ඇත.

END//

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.