විසි වෙනි සංශෝධනය පිටුපස “රෝ ” සංවිධානය ?

ඉන්දියාවේ “රෝ ” රහස් ඔත්තු සේවයේ , ඔත්තුකාරයන් පිරිසක් විසින් ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ නඩයක් ගොනාට ඇන්දවීමට සැරසෙන්නේ යයි ජාතික සංවිධාන එකමුතුව පවසයි.

ඒ පිලිබඳ වීඩියෝව පහත දක්වේ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.