විෂය කරුණු ආවරණය නොකර විභාග කල් දැමීම අසාර්ථකයි.

විෂය කරුණු ආවරණය නොකර විභාග කල් දැමීම අසාර්ථකයි.

උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගය(2021) කල් දැමීම මේ මොහොතේ අවශ්‍ය කාරණයක් වුවත්, කල් දැමීම වෙනුවට ආවරණය නොවුණු විෂය කරුණු ආවරණය සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරිම අධ්‍යාපන බලධාරීන් සතු වගකීමක්  බව පාසල් සුරැකීමේ ජනතා ව්‍යාපාරයේ ලේකම් ගරු නාගස්තැන්නේ අරුණ හිමියෝ ඊයේ (8) දින ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වූ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී පැවසූහ.

වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ උන්වහන්සේ පවසා සිටියේ එළඹෙන ඔක්තෝබර් 21 වෙනිදා සිසුන් 200ට අඩු පාසල්වල 1ශ්‍රේණියේ සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති පටන් ගැනීමට බලධාරීන් සූදානම් වන බවත්, එහිදී පාසල්වල සෞඛ්‍ය පහසුකම් ඇතුළු යටිතල පහසුකම් සපයා ගැනීම සඳහා දෙමව්පියන් මත බර පටවනවා වෙනුවට  පාසල් සඳහා සාධාරණ මුදලක් මේ මොහොතේදී ලබා දිය යුතු බවයි

පසුගිය දා පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා මගින් අනාවරණය වූ මුදල් යනු ලක්ෂ 43ක් පමණ වූ පාසල් සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනය ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වෙනුවෙන් වෙන් කළ යුතුව තිබුණු මුදල් බවත් උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළෝය.

මෙම අවස්ථාවේදී  පාසල් සුරැකීමේ ජනතා ව්‍යාපාරය සභාපති යසරත්න දිසානායක ද මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වන ලදී.

සෝබා කෝලියවංශ

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.