විජයදාසගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක්

 

තමන්ට එල්ල වී තිබෙන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අද ( 21) දින බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේදී සිය ස්ථාවරය පැහැදිලි කිරීමට නියමිතව ඇත.
විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව තීරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පත්කළ කමිටුව සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යවරයා මෙම තීරණයට එළැඹී ඇත.
අමාත්‍යවරයාට අධිකරණ අමාත්‍ය  ධුරයෙන් ඉවත් වෙන ලෙස දැනුම් දී ඇති බවත්, බොහෝ දුරට සිය ස්ථාවරය පැහැදිලි කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහු  ඵය අමාත්‍යධුර දෙකෙන්ම ඉල්ලා අස්වනු ඇති බවත්, ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කළේය.
එලෙස ඔහු සිය අමාත්‍යධුර දෙකෙන්ම ඉල්ලා අස්වුවහොත් අධිකරණ අමාත්‍යධුරය ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතාට ලබාදීමට තීරණය කර ඇති අතර , බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය ඉදිරියේදී වෙනත් අයෙකුට පැවැරීමට නියමිත ඇති බවද එම ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කළේය.
මේ අතර විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අද (21) එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූයේ නැත්නම්, අද(21) සවස 6.00ට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන එජාප පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමේ දී විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අමාත්‍යධුරයෙන් ඉවත් කරන ලෙස බලකිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසුපෙළ  මන්ත්‍රී්‍රවරු තීරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.