රට තුල වාහන හිඟයක් ?

ඉදිරියේදී රට තුළ වාහන හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බව වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි.

එහි සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරිංචිගේ කියා සිටියේ කොරෝනා වසංගතයත් සමඟ ආනයනය සීමා කිරීම මෙම තත්වයට හේතු වී ඇති බවයි.

ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ වැඩි ඉල්ලුමක් සහිත ඇතැම් වාහන සංචිත මේ වන විටත් රට තුළ නොමැති බවයි.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.