රට තුල බිත්තර මාෆියාවක් !

මේ වනවිට රට තුල ක්‍රියාත්මක වන  බිත්තර මාෆියාව  වැළැක්වීමට බලධාරීන් පියවර නොගතහොත් බේකරි නිෂ්පාදන මිල ගණන් වැඩි කිරීමට  සිදුවන බව   සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය අවධාරණය කර සිටී

. මෙම මාෆියාව , කිසිඳු සාධාරණ හේතුවකින් තොරව බිත්තරයක් රුපියල් 22ක මිලක් යටතේ අලෙවි කිරීම හේතුවෙන් බේකරි නිෂ්පාදකයන් ගැටලූ රැසකට මුහුණ පා ඇති බවද  සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය  සඳහන් කර සිටී

මේ අනුව බිත්තර ආනයනය සඳහා බේකරි නිෂ්පාදකයන් රජයෙන් අවසර ඉල්ලා ඇත

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.