යාපනයේ නගරාධිපති අත්අඩංගුවට

යාපනය නගර සභාව විසින් පොලිස් බලකායක් පිහිටුවා ඔවුන්ට අතීතයේ තිබූ කොටි පොලීසියට සමාන අන්දමේ ඇදුම් ලබා දීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් යාපනය නගරාධිපති විශ්වලිංගම් මනිවන්නන් ඊයේ රාත්‍රියේදී පොලිස් ත්‍රස්ත විමර්ෂණ කොට්ඨාශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

නගරාධිපතිවරයා අත්අත්ඩංගුවට පත්වීමට පෙර මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වා කියා සිටියේ යාපනය නාගරික පොලිස් බලකායේ රාජකාරිය වන්නේ නගරය තුළ කැලි කසල දමන්නන් අධීක්ෂණය කිරීම, දඩ මුදල් එකතු කිරීම, වාහන හැසිරවීම, කොරෝනා නීතිරීති කඩ කරන්නන් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම යන කටයුතු සඳහා බවයි. මේ කටයුතු පහසු කර ගැනීම සදහා එවැනි බලකායක් පිහිටවූ බවද ඔහු එහිදී සඳහන් කර සිටියා.

යාපනය පොලීසිය විසින් මීට පෙර නගරාධිපතිවරයාගෙන් මූලික වශයෙන් ප්‍රශ්න කළ අතර ඉන් පසුව පොලිස් ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය විසින් ඔහුගෙන් පැය හයක කාලයක් ප්‍රශ්න කොට ඇත.

එම ප්‍රශ්න කිරීම වලින් පසුව පොලිස් ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය විසින් යාපනය නගරාධිපතිවරයාව වවුනියාවේ පිහිටි පොලිස් ත්‍රස්ත විමර්ශන කාර්යාලය වෙත රැගෙන විත් ඇති අතර එහි නිලධාරීන් එම සිද්ධිය පිළිබදව වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වා ගෙන යයි.

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.