මෛත්‍රී , පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් කරයි

මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට බල පැවත්වෙන පරිදි පාර්ලිමේන්තුව වාරය අද(12) අවසන් කරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.
ඒ අනුව මීළග පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය ආරම්භ වන්නේ මැයි මස 08 වනදායි.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.