මීතොටමුල්ල නාය යාමට , නගර සභාව වගකිව යුතුයි.

ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සම්භන්ධ විශේෂ විගණන වාර්තාවේ  දැක්වේ

මීතොටමුල්ල කුණුකන්ද නායයාමේ සිද්ධියට කොළඹ මහනගර සභාව වගකිවයුතු බව  ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සම්භන්ධ විශේෂ විගණන වාර්තාවේ වාර්තාවේ පැහැදිලිවම දක්වා ඇති බව කොළඹ නාගරික මන්ත්‍රිනී ශර්මිලා ගෝනවෙල මහත්මිය අවධාරණය කර සිටී,
මෙම  වාර්තාව මේ වනවිට නිකුත්වී ඇති නමුත් එහි නිර්දේශ අනුව ක්‍රියාත්මකවීමට නගර සභාව මෙතෙක් කටයුතු කර නොමැති බවද ගෝනවෙල මහත්මිය freemedia.lk වෙත අද (22) පැවසීය .
මෙම කුණුකන්ද නාය යාම හේතුවෙන් මියගිය අය වෙනුවෙන් නගර සභාව සෘජුවම වගකිවයුතු බවද මෙම වාර්තාවේ දැක්වෙන බව ගෝනවෙල මහත්මිය සඳහන් කලාය .
මෙම වාර්තාවේ කරුණු ප්‍රසිද්ධියට පත්වීම වැලක්වීමට රජයේ පාර්ශව උත්සාහ කරන බවටද ඇය චෝදනා කරයි.
මෙම වාර්තාවේ නිර්දේශ අනුව ක්‍රියාකිරීමට නගර සභාව කටයුතු නොකළහොත් ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳව විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වන බවද ශර්මිලා ගෝනවල මහත්මිය අප වෙත පැවසීය

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.