මැතිවරණය කල් දැමීමේ සූදානමක්.!

කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය ඉදිරියේදී  වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ හොත් මහ මැතිවරණය කල් දැමීමට මැතිවරණ කොමිසමේ සූදානමක් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

 

කෙසේවෙතත් නාම යෝජනා භාර ගැනීම සිදු කරන බවයි කිය වුණේ. නාම යෝජනා භාර දීමට පැමිණීමේදීද වෙනදා මෙන් ආධාරකරුවන් ඒකාරාශි කිරීම වළක්වා ඇති අතර නාමයෝජනා භාර දීමට පැමිණිය හැකි පිරිස  පක්ෂයකින් සිව් දෙනෙකුට සීමා කර ඇති බවද වාර්තා විය.

ඒ අනුව පවත්නා සෞඛ්‍ය තත්ත්වයේ අවධානමක් මතු වුවහොත් නාමයෝජනා භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව මහ මැතිවරණය කල් දමනු ඇති.

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.