මහින්ද රාජපක්‍ෂ යුගයක් යලි බිහිකරනවා – හිරෝෂි ගුණසේකර

පොහොට්ටුව දිනවා නැවතත් මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයක් රටට උදාකරදීම තම අරමුණ වන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කෝට්ටේ නගර සභා අපේක්‍ෂිකා හිරෝෂි ගුණසේකර මෙනෙවිය ප්‍රකාශ කර සිටී . 

රාජපක්ෂ යුගයෙදී වූ දැවැන්ත සංවර්ධනය යලි කෝට්ටේ නගරයට මෙන්ම රටටත් උදාකරදීමට ඇප කැප වී කටයුතු කරන බවද ගුණසේකර මෙනෙවිය freemedia.lk වෙත පසුගියදා පැවසීය .

තම  බලාපොරොත්තුව,  මන්ත්‍රීවරියක් වීම නොව කෝට්ටේ  බදුගෙවන ජනතාවගේ , සෑම රුපියලකටම වටිනාකමක් එක්කල හැකි ,  ජනතාවට වගකියන ,මහජන නියෝජිතවරියක් වීම වන බවද මෙහිදී ඇය ප්‍රකාශ කළාය .

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.