බොදු පෙම්වතාගේ ඉලක්කය

බොදු පෙම්වතාගේ ඉලක්ක ගත දිවි

ඔබ අප තතාගත සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ පැසසුමට ලක්වූ මෙම අත්භවයේදීම නිර්වාණය(පරම සුඛිත ස්වභවය) වෙත එලබිය හැකි උත්තමවූ පැවිදි දිවියට පත්වීමේ වටිනාකම අවබෝදකර ගැනීමට තරම් බුද්ධියක් නොමැතිවීම හේතුවෙන්,
සැපවත් ලෞකික ගිහි ජීවිතයක් ගතකිරීම පිනිස කටයුතු සම්පාදනය කරන්නෙකු බවට පත්වෙමින්,
පෙම්වතෙකු බවට පත්වීමට උත්සුක වන්නෙකු හෝ පෙම්වතෙකු බවට පත්වූවකු නම්,
සහ සැබෑ පෙම්වතෙකු ලෙස ප්‍රේමණියවූත් සුන්දරවූත්  ජීවිතයක් ගත කිරීම පිනස ඉලක්ක ගත ජීවියක් ගත කරන්නෙකුද?

එලෙස ගත් ඔබගේ ඉක්කය සපුරා ගැනීම පිනිස,
ඔබ විසින් ඔබතුල ගොඩනගා ගතයුතු පහත හැකියාවන් වෙත වෙහෙසෙන්නෙකුද?

1. ස්තිර ආදායමක් ලබන ස්තිර රැකියවක හෝ ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවකු වීම.
2. තම ගමනාගමන පහසුව සඳහා මෝටර් රථයක හිමිකරුවකු වීම.
3. තම අනන්‍යතාවය යටතේ පවත්වා ගතහැකි තමාගේම වූ නිවසක හිමිකරුවකු වීම.

මෙලෙස ඔබගේ ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමෙන් අනතරුව ඔබ දකින ප්‍රේමණියවූත් සුන්දරවූත්  ජීවිතය ගත කිරීමේ හැකියාව ස්තිර ලෙසම දැන ගැනීම පිනිස,
එලෙස වෙහෙසවී හෝ දෙමවුපියන්ගේ උරුමයෙන් නොවෙහෙසවීම හෝ ඉහත අරමුණු ලඟාකරගත්,
අඛන්ඩ ලෙස,
සුන්දරවූත් ප්‍රීතිමත් වූත් ජීවිත ගත කරන පුද්ගලයන් ලෙස පෙනෙන පුද්ගලයන් ගෙන්,
ඔවුනගේ සුවපත්වූත් චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුතු වූත් ජීවිතය පිලිබඳ ඔවුන්ගෙන්ම විමසා දැන ගන්න උත්සුක වන්න.

එලෙස තම ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමෙන් අනතුරුව තමා තුල ගොඩනැගෙන ප්‍රීතිමත් වූත් සුඛ දායක වූත් හැගීම නිරතුරුවම පවත්වා ගනිමින් චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුතුව ජීවිතය අඛණ්ඩවම පවත්වා ගනිමින් සිටින එකම පුද්ගලයෙකුද මෙතෙක් මාහට හමුවී නොමැති අතර,
හමුවී ඇති සියලුම දෙනා තම චිත්ත ප්‍රීතිය නිරතුරුවම පවත්වා ගැනීම පිනිස තව තවත් ඉලක්කයන් තම ජීවියට ලබා දී ඒවා පසුපසම හබායමින්ම සිටියි.

ඔබට ඔබගේ ජීවිය චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුතුව අඛණ්ඩවම පවත්වා ගැනීමට අවැසි නම්,
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මූලිකම ඉගැන්වීම වන චතුරාර්්‍යය සත්‍යය‍ෙහි පදනම වන හේතු ඵල සම්බන්දයේ සත්‍යයතාවය ඔබගේ මනසෙන් විමර්ෂණය කරන්න.
අනතුරුව එහි සත්‍යතාවය ඔබට සමීප අත්දැකීමක් අනුසාරයෙන් අවබෝද කර ගන්න.

ඉන්පසුව ඔබ,
ඔබගේ ප්‍රමුඛ සහ ඒකායන ඉලක්කය,
සැපවත් වූ ලෞකික ගිහි ජීවිතයක් ගතකිරීම වෙනුවෙන් ඉලක්කයන් පසුපස හබායාම නොව,
ඉලක්කයන් හබායාම හමුවෙහි ගොඩනැගෙන තම මානසික ආතතීන්ගෙන් මිදී සුවත්භාවයටපත් මානසක් පවත්වා ගැනීම බවට පත් කර ගත්තෙකු වනු ඇත.

එලෙස ඔබගේ ප්‍රමුඛ සහ ඒකායන අරමුණ වෙනස් වූ විට සහ,
එම ඉලක්කය සපුරා ගත හැකි ක්‍රමවේදය ගැන විමර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව,
එම විමර්ශනයේ ප්‍රතිපලය ලෙස එම ඉලක්කය සපුරා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය නිවනට (මානසික සුවත්භාවයට) පමුණුවන මාර්ගය හෙවත් නිවැරදි නිර්වාණගාමී ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය නිරතුරුවම වැඩීම බවත් අවබෝද කර ගත්තෙකු වනු ඇත.

මෙසේ ඒ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය අඛණ්ඩව වැඩීම සඳහා සුදුසුම මාවත,
සියලු ලෞකික බැදීම් වලින් මිදුනු උත්තමවූ පැවිදි දිවියම බවද පසක් කරගත්තෙකු වනු ඇත.

නමුත්,
තමා තුල පවතින ලෞකික බැදීම් හේතුවෙන්ම ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන්නෙකුහට,
ඔහුගේ ප්‍රමුඛ සහ ඒකායන අරමුණ(තම මානසික ආතතීන්ගෙන් මිදී සුවත්භාවයටපත් මානසක් පවත්වා ගැනීම )  වෙත එලබීම දුෂ්කර වූවක්ම බව දන්නා පුද්ගලයකු වෙයි.

එසේ දුෂ්කර වීමේ හේතුව,
ලෞකික බැදීම් යනු,
රාග, ද්වේශ සහ මෝහ සිත් (දුක) උපද්දවන හේතුව වූ තෘෂ්ණාවම හෙයින්,
එම ලෞකික බැදීම් වලින් මිදිමෙන් තොරව,
නිරතුරුවම පවත්වන සුවපත්වු මනසක් පැවතීම අහේතුක බව අත්දැකීමෙන්ම අවබෝද කර ගත්තෙකු වනු ඇත.

ලෞකික බැදීම් පවත්වමින්ම ඔබගේ අරමුණ(තම මානසික ආතතීන්ගෙන් මිදී සුවත්භාවයටපත් මානසක් පවත්වා ගැනීම) වෙත එලබීමට නම්,
තම ලෞකික බැදීම් හේතුවෙන්ම හෝ ඉන් බැහැරව තම සිත තුල එලෙබෙන සියලු දැඩි රාග, ද්වේශ සහ මෝහ සිත් තම අරමුණින් තමාව බැහැර කරන බව දැනගෙන,
එම මොහොතේදීම එම සිත් හදුනාගෙන ඉන් බැහැර වීම තුලින්,
තම අරමුණ පසක්කල හැකි බව දන්නා පුද්ගලයෙකු වෙයි.

තම මනසතුල මෙම හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීම පිනිස දිනපතා අඛණ්ඩව,
තම ජීවිතයේ ප්‍රමුඛ වූ අරමුණද,
එම අරමුණ වෙත එලෙබෙන මාර්ගයද මෙනෙහි කර,
එම අරමුණ පෙර දිරිකරගෙන එම මාවතේ ගමන් කිරීමට අදිෂ්ඨාන කර,
එම අදිෂ්ඨානය පැවැත්වීම පිනිස,
තමා විසින් සැලසුම් කල කාර්යයන් වෙතම සිහිය පැවත්වා ගනිමින්,
ඉන් බැහැරව නැගෙන සිතුවිලි වල හේතුව වූ ලෞකික බැදීම හඳුනා ගනිමින්,
ඉන් බැහැරව තමාගේ සැලසුම් ගත අරමුණ වෙතම සිහිය පවත්වාගත යුතු බව දන්නා ඒ අනුවම ක්‍රියාත්ම පුද්ගලයෙකු බවට පත්වෙයි.

ඔබත් බොදු පෙම්වතෙකු හෝ පෙම්වතියක නම්,
ඔබගේ ප්‍රේමණියවූත් සුන්දරවූත්  ජීවිතය යථාර්තයක් බවට පත් කර ගැනීම පිනිස,
ඔබගේ ජීවිතයේ ප්‍රමුඛ අරමුණෙහි අදාල පරිවර්ථනය කර ගැනීම පිනිස දක්ෂ භාවය ඇති කර ගැනීම  පිනිස නිවැරදි ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය දැන අවබෝද කර ගෙන භාවිතා කිරීමට උත්සුක වන්න.

දින චරියාව

නිවී සැනසුන ජීවිතයකට …….බ්ලොග් අඩවිය ඇසුරෙන්

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.