බුලත් අපනයනකරුවන්ගේ ගැටඵ විසඳීමට ඇමති රිෂාඩ් මැදිහත් වෙයි.

පාකිස්ථානයට බුලත් අපනයනය කිරීමේදී පාකිස්ථානු රජය විසින් පැනවූ   නව නියාමන බද්දමඟින් මෙරට බුලත් වගාකරුවන් පත්ව ඇති අපහසුතාවය පිළිබඳව සොයා බලා එයට අවශ්විසදුම් කඩිනමින්  ලබාදීමට මැදිහත් වන බව  කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත් රිෂාඩ්බදියුදීන් මහතා පවසයි.මෙරට පාකිස්ථානු නියෝජ් මහකොමසාරිස් ආචාර්ය සෆ්රාස් අහමඩ්ඛාන් (Dr. Sarfraz  Ahmad Khan )  මහතා හා අමාත්යවරයා අතර මේ සම්බන්ධයෙන් වුවිශේෂ සාකච්ඡාවක් අද (31) කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශයේදී පැවැති අතර එහිදීඅමාත්යවරයා මේ බව පැවසීය.
පසුගිය ජුලි මස පළවෙනිදා (01) සිට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පාකිස්ථානයට අපනයනය කරන බුලත්සදහා කිලෝ ග්රෑමයකට ශ්රී ලංකා  රුපියල් 291 ක නව නියාමන බද්දක් පනවා ඇති අතර එමනිසා දේශිය බුලත් වගාකරුවන් මෙන්ම බුලත් අපනයනකරුවන්ද  තම නිෂ්පාදන අළෙවි කරගතනොහැකිව දුෂ්කරතාවයට පත්ව ඇත.
මෙහිදී අදහස් දැක්වු කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත් රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පවසා සිටියේමෙම නව බද්ද මගින් දේශිය බුලත් වගාකරුවන් හා බුලත් අපනයනකරුවන් පත්ව ඇති ගැටඵවිසදා ගැනීමට තමා හා තම අමාත්යාංශය මැදිහත් වන බවත්, මේ සදහා කඩිනම් සහනයක් තමාපාකිස්ථානු නියෝජ් මහකොමසාරිස්වරයා හරහා පාකිස්ථානු රජයෙන් බලාපොරොත්තු වනබවත්ය. මේ  පිළිබදව  විසඳුමක් බුලත් ගොවියාට ලැබෙනතුරු තමා මේ පිළිබදව පෞද්ගලිකවමසොයා බැලීමටද කටයුතු කරන බවත් අමාත් රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා වැඩිදුරටත් පවසීය. මේපිළිබදව සොයා බලන ලෙස ඉල්ලා සිටි ක්රීඩා අමාත් දයාසිරි ජයසේකර මහතාටදඅමාත්යවරයා මෙහිදී  ස්තූතිය පලකරන ලදි.
මෙම  සාකච්ඡාව සදහා සහභාගීවූ පාකිස්ථානු නියෝජ් මහකොමසාරිස් ආචාර්ය සෆ්රාස්අහමඩ් ඛාන් මහතා පවසා සිටියේ  අමාත් රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා දේශීය බුලත් ගොවියා හා බුලත් අපනයනකරුවන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත්වී මෙලෙස තමා හරහා තම රජයට කල ඉල්ලීමපිළිබදව ඉක්මන් විසදුමක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් මේ අනුව ඉතා ඉක්මනින්ම  ශ්රීලංකාවේ බුලත් ගොවියාට සතුටුදායක පිළිතුරක්  ලබාදීමට හැකිවෙතයි තමා අපේක්ෂා  කරනබවත් මෙහිදී නියෝජ් මහකොමසාරිස් වරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.
 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.