පොත් තෝරන කථානායක …

කවදත් පොතට පතට ආදරය කරන , සාහිත්‍යයට , කලාවට සමීප දේශපාලනඥයකු වන වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා මෙවර BMICH හි පොත් ප්‍රදර්ශනයට තම දියණියන් දෙදෙනාද සමග පැමිණ සිටින අයුරු , freemedia.lk කැමරා කාචයට හසුවූයේ මෙලෙසය.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.