..පිස්සු කුඩ්ඩා!

කර්ට් කොබේන් ..පිස්සු කුඩ්ඩා!

මේ රටේ ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන ජංගිකඩ බෝඩ්, මසාජ් ක්ලිනික් බෝඩ් විතරක් කියවපු ගස්ගෝන්නු එකෙක් දෙන්නෙක් හිතා ගෙන ඉන්නෙ, කර්ට් කොබේන් කියන්නෙ, මීට අවුරුදු 3000-4000කට විතර ඉස්සර හිටපු එකෙක් කියලා – ඌ පොරක් කියලා.

මේ කර්ට් කොබේන් කියන මැට්ටා, කුඩු ගහලා, පිස්සු තදවෙලා, අවු.10-15කට විතර ඉස්සර ඔලුවට වෙඩි තියා ගෙන මළා.

ඇත්තම කියනවා නං ඌ පොන්නයෙක්. දෙවියොත් ‘හෝමෝ’ කියලා, ඊට පස්සෙ අමෙරිකාවෙන් ම ඌ අත්අඩංගුවට ගත්තා.

මේ රටේ ඉන්න සක්කිලි හිතන් ඉන්නෙ, කර්ට් කොබේන් කියන්නෙ, ලෝකේ පිළිගත්ත මාර පොරක් කියලා.

කොප්පෙ ගහපු එවුන්ට මොන දැනුම ද? අප්පා.

කර්ට් කොබේන් කියන්නෙ ඉවැන්ජලික කාලකණ්ණියෙක්. ටියුෂන් ගුරාලා ප්‍රශ්න පත්තර කොප්පෙ ගහනවා වගේ, බුදුදහමෙන් ‘නිර්වාන’ කියන වචනෙ කොප්පෙ ගහලා, සංගීත කණ්ඩායමක් හදා ගෙන පිස්සු කෙළපු එකෙක්.

මූ හොඳ, මෙහේ හෝමෝකාරයන්ට විතරයි!

හැහ් .. හැහ් ..

// The band name “Nirvana” was taken from the Buddhist concept, which Cobain described as “freedom from pain, suffering and the external world //

– කුමාර ලියනගේ

Image may contain: 1 person, sunglasses and text

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.