දුමින්දගේ සමාව ගැන ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ​ සංගමෙන් රතු එළියක්

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් පවා තහවුරු කරන ලද නීතිවිරෝධී එක් රැස්වීම (අයුතු ජනරාශිය​) සහ මිනි මැරුම​ සම්බන්ධයෙන් මරණ දඬුවම් ලැබූ දුමින්ද සිල්වාට ජනාධිපති සමාව ලබාදීමේදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොවීනම්, එය​ අසාධාරණ සහ අත්තනෝමතික විය හැකි බවත් එය නීතියේ ආධිපත්‍යය ඛාදනය වීම සහ යුක්තිය පසිඳලීම සම්බන්ධයෙන් මහජන විශ්වාසය නැතිවීමට හේතු වනු ඇති බවත්  ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ​ සංගමය ජනාධිපති ගෝටාබය රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා වෙත ලිපියක් මගින් අනතුරු අඟවා ඇත​.

එම ලිපිය පහත දැක්වේ:-

නීතිවිරෝධී එක් රැස්වීම (අයුතු ජනරාශිය​) සහ මිනි මැරුම​ සම්බන්ධයෙන් ත්‍රි පුද්ගල මාධිකරණයෙන් වැරදිකරු වී එවකට අගවිනිසුරු ගරු ප්‍රියසත් ඩෙප් විනිසුරුතුමා ප්‍රමුඛ​ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරු මඩුල්ලක් විසින් ඒකමතිකව තහවුරු කරන ලද​, සිරකරුවෙකු වන දුමින්ද සිල්වාට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් සමාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ​ සංගමයේ  විධායක කමිටුවේ අවධානය යොමු වී ඇත​.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 34 (1) ව්‍යවස්ථාව  මගින් ජනාධිපතිවරයාට එවැනි සමාවක්, සම්පූර්ණ සමාවක් හෝ නීත්‍යනුකූල කොන්දේසි සහිත සමාවක් ලෙස​ ලබා දීමට ඉඩ දී ඇති අතර,  34 (1) ව්‍යවස්ථාවේ අතුරුවිධානය යටතේ ජනාධිපතිවරයා වරදකරු මරණ දඬුවම​​ නියම කර ඇති නඩුව විභාග කළ විනිසුරුවරයාගෙන් වාර්තාවක් ඉල්ලා සිටිය යුතුය. එවැනි වාර්තාවක් උපදෙස් සඳහා නීතිපති වෙත යොමු කළ යුතු අතර, අතුරුවිධානය මඟින් නීතිපතිවරයාගේ මතය අධිකරණ අමාත්‍යවරයා වෙත යොමු කළ යුතු අතර, ඔහු ද ජනාධිපතිවරයාට නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

නඩු විභාග කරන විනිසුරුවන්ගේ වාර්තාව, නීතිපතිවරයාගේ මතය සහ ගරු අධිකරණ අමාත්‍යතුමාගේ නිර්දේශය අනූකූලව​ ඉහතකී සමාව ලබා දී තිබේද යන්න දැන ගැනීම මහජනතාවගේ අයිතියකි. එනිසා එවැනි වාර්තාවක්, මතයක් හෝ නිර්දේශයක් තිබේද යන්න ජනතාව දැනුවත් කරන ලෙසත්, එසේ තිබේ නම් ඒවා එම සමාව දුමින්ද සිල්වාට නිර්දේශ නොකරන්නේද හෝ කරන්නේද යන්න පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කරන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ​ සංගමය ජනාධිපතිවරයාට ලියා ඉල්ලා සිටී.

සමාව දීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට බලය හා අභිමතය ඇතත්, එවැනි අභිමතය සෑම විටම විචක්‍ෂණශීලීව​ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. එවැනි බලය අත්තනෝමතික ලෙස හා තෝරා බේරා ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතුය.

එවැනි සමාව ලබා දීම සඳහා අදාළ සිරකරුවන් තෝරාගෙන ඇති පදනම සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා කිසිදු හර​යක් නොමැතිව තෝරාගත් සමාව ලබා දී ඇති අවස්ථා අතීතයේ දී තුබූ බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ​ සංගමය සිහියේ තබා ඇති අතර, එම අවස්ථා වලදී ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ​ සංගමය දැඩි  ස්ථාවරයක් ගත් ලෙසම දැනුත් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ​ සංගමය එම ස්ථාවරයම ගෙන ඇත​.

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 34 වන වගන්තිය යටතේ ලබා දී ඇති ඕනෑම සමාවක් ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 34 (1) වගන්තියට අනුව විධිවිධානවල දක්වා ඇති පරිදි එවැනි සමාවක් ලබා දීමේ අවශ්‍යතාව හොඳින් විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පසුව කළ යුතුය.

ඉහතකී තත්ත්වයන් යටතේ, ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ​ සංගමය, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ලිපියක් යවමින් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ​ සංගමයට  සහ මහජනතාවට : –

(අ)  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 34 (1)(ආ) ව්‍යවස්ථාව යටතේ සමාව ලබා දීම සඳහා  දුමින්ද සිල්වා තෝරාගත් පදනම;

(ආ) එවැනි සමාව ලබා දීමේදී සැලකිල්ලට ගත් තත්වයන්;

(ඇ) දුමින්ද සිල්වාගේ නඩුව දැනට දඬුවම් නියම කර ඇති අනෙක් අයගෙන් කැපී පෙනීමට හේතු;

(ඈ) දුමින්ද සිල්වාට සමාව ලබා දීමට පෙර 34 (1) ව්‍යවස්ථාවේ අතුරුවිධානය යටතේ මගින් නියම කර ඇති පරිදි නඩු විභාගය විභාග කළ විනිසුරුවන්ගෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් වාර්තාවක් කැඳවූයේ ද, එසේ නම් වාර්තාවේ අන්තර්ගතය;

(ඉ) දුමින්ද සිල්වාට සමාව ලබා දීමට පෙර නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ඉල්ලා සිටියේද සහ එසේ නම් එම උපදෙස්වල අන්තර්ගතය;

(ඊ) දුමින්ද සිල්වාට සමාව දීමට පෙර අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ නිර්දේශය ලබාගෙන තිබේද සහ එසේ නම් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා එවැනි නිර්දේශයක් කළේද යන්න​;

දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ​ සංගමය කියා සිටින්නේ, ඉහත සඳහන් කරුණු එකක් හෝ වැඩි ගණනක් වර්තමාන අවස්ථාවේදී සෑහීමකට පත් නොවූයේ නම්, දුමින්ද සිල්වාට ලබා දී ඇති සමාව අසාධාරණ සහ අත්තනෝමතික වන අතර එය නීතියේ ආධිපත්‍යය ඛාදනය වීම සහ යුක්තිය පසිඳලීම සම්බන්ධයෙන් මහජන විශ්වාසය නැතිවීමට හේතු වනු ඇති බවත්ය.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.