තවත් මහා බැඳුම්කර මංකොල්ලයක් .

රටේ බොහෝදෙනෙකු තාමත් දන්නේ 2015 පෙබරවාරි වල වූ පලමුවන මහබැඳුම්කර මංකොල්ලය ගැන පමනක් වුවත් 2016 මාර්තු මාසයේ ඊට වඩා ඉතා විශාල බැඳුම්කර මංකොල්ලයක් සිදු වූ බව ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මහනුවර පැවති විද්වතුන් හා වෘතිකයින්ගේ සමුලුවක් අමතමිනි.

රටේ බොහෝදෙනෙකු තාමත් දන්නේ 2015 පෙබරවාරි වල වූ පලමුවන මහබැඳුම්කර මංකොල්ලය ගැන පමනක් වුවත් 2016 මාර්තු මාසයේ ඊට වඩා ඉතා විශාල බැඳුම්කර මංකොල්ලයක් මේ අයම කල බව බොහෝ දෙනෙක් නොදන්නා බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

2015 පෙබරවාරි මගඩියේදි අධිපතිගේ බෑනාගෙ සමාගමට ලැබුන බඳුම්කර ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 5 ක වටිනාකමින් යුත් වුවත් 2016 මාර්තුවල මගඩියෙදී රුපියල් බිලියන 42 ක වටිනාකම බැඳුමකර හුවමාරු වූ බවත් මෙම මුදලින් රුපියල් බිලියන 36ක් ම අදාල බැනා, අදාල මාමාගෙ සහායෙන් මහ බැංකුවෙන්ම අඩු පොලියට ලබාගෙන මහ බැංකුවටම වැඩි පොලියට ණයට දී ඇති බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

ඒ සඳහ ඔවුන් භාවිත කර තිබුනේ මහ බැංකුව විසින්ම රටේ මුල්‍ය සමාගම්වල හදිසි මුදල් අවශ්‍යතා සඳහා පමනක් ලබා දෙන දෛනික ද්‍රවශීලතා ණය පහසුකමයි.

මොන බැඳුම්කර කොමිසන් ආවත් මේ හොරකමේ මහ මොලයා අසුවන්නේ ආන්ඩුව පෙරලුන දිනක පමනක් බවද ඔහු වැඩිදුරටත් කීවේය.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.