තම මාමා සුනඛයින්ට ආහාරයක් කල රාජ්ය නායකයා

67 හැවිරිදි  ජැන් සොන් තෙක් නම් තම මාමා 33  හැවිරිදි උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොන් උන් විසින් මරණ දඩුවම ලබා දුන්නේ නිරුවත් කොට දින 3 ක් බඩගින්නේ තැබූ දැවැන්ත සුනඛයින් 120 ක් සිටින කූඩුවක තනි කරමින්ය.

2013 දෙසැම්බර් 12 වන දින ජැන් සොන් තෙක්  පුරා පැයක කාලයක් දරුණු වධ වේදනා විද මිය ගිය අතර මෙම අමානුෂික ක්රියාව බලධාරීන් 100 කට වැඩි පිරිසක් ඉදිරියේ සිදු විය.

ඔහුට එල්ලවූ චෝදනාව වූයේ රාජ්ය බලය කුමන්ත්රණයකින් ලබා ගන්නට තැත් කිරීමයි.  මෙම අමානුෂික දඩුවම ඔහු සිය පියාගේ මස්සිනාට දෙන ලද්දේ තමාට දේරා්හි වන්නට සූදානම් ඔ්නෑම අයෙකුට  සිදු කරන අනතුරු ඇගවීමක් ලෙසය’.  ඝාතනය කරන ලද ජැන් සොන් තෙක් උතුරු කොරියාවේ හිටපු නායක කිම් ඉල් සුන්ගේ  හිතවත්ම සගයෙක් වූ අතර රටේ ප්රධානම පුරවැසියන්ගෙන් කෙනෙක් ලෙස සැලකේ.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.