තමිල්නාඩු සිනමාව කැළඹු අපේ කෙල්ල

මේ දිනවල ,තමිල්නාඩු DVD චිත්‍රපට රැල්ලේ අතිශය ජනප්‍රිය නිළියක් බවට පත්ව සිටින ප්‍රීති විජේසිංහ , freemedia.lk සමග පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ජාවකි ..

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.