ජේම්ස් බොන්ඩ් මිය යයි.


1973-1985 කාල වකවානුව තුල ජේම්ස් බොන්ඩ් 007 චරිතය නිරූපනය කල සුපිරි නළු ශ‍්‍රීමත් රොජර් ජෝජ් මුවර් (89)23 මැයි 2017 දින මිය ගිය බව වාර්තා වෙයි. ජේම්ස් බොන්ඩ් චිත‍්‍රපට 7 ක චරිත නිරූපනය කල ඔහු කෙටි කාලයක් පිළිකා රෝගයෙන් පීඩා විදි බව පවුලේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ඔහුට පෙර ජේම්ස් බොන්ඩ් චරිතය නිරූපනය කල සුපිරි නළු ෂෝන් කොනරි හා මුවර් අතර වෙනස වූයේ මුවර් හාස්‍යයෝත්පාදනයේ ඉදිරියෙන් සිටීමයි. ඔහු චරිත නිරූපනය චිත‍්‍රපට අතරින් වඩාත් ජනප‍්‍රිය වූයේ Live and let die චිත‍්‍රපටයයි.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.