ජයිකා ආයතනය, ප්‍රාදේශීය ආපදා අවදානම් අවම කරගැනීමේ පුළුල් සංවාදයකට එළඹෙයි

ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා ආයතනය (JICA-ජයිකා) පසුගියදා කොළඹදී පැවැති සම්මන්ත්‍රණයක් අතරතුරදී ‘ප්‍රාදේශීය ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ වැදගත්කම’ පිළිබඳව තම අත්දැකීම් හුවමාරු කරගැනීමට පියවර ගත්තේය.
රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශයත්, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයත් හා එක්ව ජයිකා ආයතනය මෙම සම්මන්ත්‍රණය සංවිධානය කර තිබුණි. එම අවස්ථාවට රාජ්‍ය පරිපාලන හා අපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා ද, ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති අකිරා සුගියාමා මහතා ද, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා මෙන්ම විවිධ පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් ඇතුළු පාර්ශ්වකරුවෝ රැසක් ද එක්ව සිටියහ.
එහිදී ‘ප්‍රාදේශීය ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ සැලසුම්’ මෙන්ම අවසානයේදී ඒ වෙනුවෙන් ඒකාබද්ධ සහ සාකල්‍ය උපාය මාර්ගයක් බිහිකරගැනීමේ වැදගත්කම ද අවධාරණය කෙරිණි.
‘ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ආපදා අවදානම් අවම කරගැනීම’ යනු, 2015-2030 ආපදා අවදානම අවම කිරීමේ සෙන්දායි රාමුවේ අරමුණු ඉටුකරගැනීමකි. 2020 වන විට ජාතික හා ප්‍රාදේශීය ආපදා අවදානම් අවම කරගැනීමට වැඩි රටවල් ප්‍රමාණයක් දිරිගැන්වීම සෙන්ඩායි ක්‍රියාරාමුවේ අපේක්ෂාවයි.
‘2020 වන විට ප්‍රාදේශීය ආපදා අවදානම් අවම කරගැනීමේ සැලසුම් සඳහා වූ ප්‍රායෝගික මාර්ගෝපදේශනයක්’ යන මැයෙන් පැවැති ජයිකා ආයතනයේ ඉදිරිපත් කිරීම ඔස්සේ එම සැලසුම් සාර්ථක කරගැනීමට අවැසි පියවර අටක් හඳුන්වාදෙනු ලැබිණි. ‘ප්‍රාදේශීය ආපදා අවදානම් අවම කරගැනීම’ සඳහා පුළුල් මඟපෙන්වීමක් එමගින් සිදුකෙරුණි.
එමෙන්ම මෙම සැලසුම් මධ්‍යම රජය හා සම්බන්ධවෙමින්, රටේ නීති රාමුවට අනුගත කරමින්, ආපදා මැඬපැවැත්වීමේ ජාතික අරමුණු, කාල රාමු සහ අයවැය ප්‍රතිපාදනවලට ද අනුකූලව සිදුවිය යුතු බව වැඩිදුරටත් කියැවුණි.
තම සහයෝගීතාව තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙනයමින්, ඉදිරියේදී එළඹෙන තාක්ෂණික සහයෝගීතා ව්‍යාපෘතිවලදී ‘ප්‍රදේශීය ආපදා අවදානම් අවම කරගැනීමේ සැලසුම්’ සකස් කරගැනීමට සහාය වීමට ද ජයිකා ආයතනය අපේක්ෂා කරයි.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.