ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරණයේදී පරිසර දූෂණ පාලනය හා පාරිසරික බලපෑම අවමකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කරගැනීමට ජයිකා සහය

ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා ඒජන්සිය (JICA – ජයිකාමෙරට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා එක්ව පසුගියදා ක්‍රියාත්මක කළ සම්මන්ත්‍රණයකදී ‘ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරණයේදී පරිසර දූෂණ පාලනය හා පාරිසරික බලපෑම අවමකිරීම’ යන ව්‍යාපෘතියට අදාළ තම සොයාගැනීම් සහ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කෙරිණි. ජයිකා ආයතනය විසින් 2017 පෙබරවාරි මස සිට 2019 පෙබරවාරි දක්වා ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙම අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවනු ලැබිණි.  කුරුණෑගල, රත්නපුර නගර සභා සහ කතරගම ප්‍රාදේශීය සභාව යන තෝරාගත් ප්‍රදේශවල නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස එය ක්‍රියාත්මක විය. එහිදී කසළ අංගනවල කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීමත්, 2016 වසරේදී ජයිකා ආයතනය එළිදැක්වූ ‘තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා විද්‍යා හා තාක්ෂණ පර්යේෂණ සහයෝගීතාව’ යන ව්‍යාපෘතිය හරහා හඳුනාගත් ක්‍රමෝපායන් භාවිත කිරීමත් සිදුවිය. එමෙන්ම අවම කිරීම, නැවත භාවිතය හා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය (3R – Reduce, Reuse & Recycle) පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා ද පියවර රැසක් ගනු ලැබිණි.  

ජයිකා ආයතනයේ ප්‍රධාන උපදේශක ආචාර්ය සාතෝ මෙම සම්මන්ත්‍රණයේදී පැහැදිලි කරසිටියේ මෙම නියමු ව්‍යාපෘති හරහා 3R ක්‍රමවේදය භාවිත කිරීමෙන් හා අවසන් කසළ අංගන පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමෙන්, ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පියවරෙන් පියවර සාර්ථක කරගැනීමට හැකිවූ බව ය. “මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ අංගනයක් වැඩිදියුණු කරන්නේ කෙසේද යන්නත් 3R ක්‍රමවේදය ප්‍රවර්ධනය කරන ආකාරයත් අවබෝධ කරගන්නා අතරේදීම දිවයින පුරා පිහිටි සෙසු පළාත් පාලන ආයතනවලටත් ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැරකිරීම සම්බන්ධයෙන් ආදර්ශයක් සැපයීමටත් මෙම තෝරාගත් පළාත් පාලන ආයතන තුනට හැකිවුණා. කෙසේ නමුත් මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාවට නැංවීමේදී පළාත් පාලන ආයතන සතු මානව සම්පත්, තාක්ෂණය වගේම මූල්‍ය ශක්තිය අඩු නිසා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හෝ ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය වැනි මධ්‍යම රජයට අයත් ආයතනවල සහයෝගය හිමිවීමත් ඉතා වැදගත්” ඔහු වැඩිදුරටත් කීය.

‘අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සහා ප්‍රතිචක්‍රීකරණ අංශ’ සමීක්ෂණයට

 

නායකත්වය දුන් ජයිකා ආයතනය සතු දීර්ඝකාලීන විශේෂඥයෙකු වන ආචාර්ය ඔනුමා පෙන්වා දුන්නේ බොහෝ පළාත් පාලන ආයතන කසළ වෙන් කර එකතු කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියක් හා ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම තුළ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා පෞද්ගලික අංශයට ලබාදිය හැකි කසළ ප්‍රමාණය ද වර්ධනය වෙමින් පවතින බව ය. මෙම පසුබිම මත, රට තුළ නිසි කසළ බැහැරකිරීමේ පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම වෙනුවෙන් කසළ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කර්මාන්තය දියුණු කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වාදිය යුතුව පවතී.

මෙම තිරසාර ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක කර ඇති ක්‍රියාකාරකම් සහ පහසුකම් සඳහා සහාය දක්වන ලෙසත් අඛණ්ඩ අධීක්ෂණයක් පවත්වාගන්නා ලෙසත් සම්මන්ත්‍රණය අවසාන කරමින් ජයිකා ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිත තෝරු කොබයකවා මහතා සියලු පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේදී ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරියටත් සහාය දක්වන බව ද ජයිකා ආයතන නියෝජිතයෝ එහිදී වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර සිටියහ.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.