ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයාගේ සේවය අත්හිටුවයි.

ක්‍රීඩා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයට අයත් ක්‍රීඩා සංවර්දන
දෙපාර්තුමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් වන එච් .එම.බී .පී හේරත් මහතා වහාම
ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ගරු ක්‍රීඩා
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ජනාදිපති නිතිඤ ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා
අමාත්‍යංශයට උපදෙස් දී ඇත.
මෙහි ආසන්නතම හේතුව වුයේ මැයි 05 දින ආරම්බ වූ මලල ක්‍රීඩා උළලේ සදහා ශ්‍රී
ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහබාගි වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට අවශ්‍ය නේවාසික පහසුකම්
නිසි පරිදි සක්ලස්වීමට ක්‍රීඩා සංවර්දන දෙපාර්තුමේන්තුව අපොහොසත් විමයි.
මෙහෙදී ඔවුන්ට නේවාසික පහසුකම් සලසා තිබුනේ ක්‍රීඩා සංවර්දන දෙපාර්තුමේන්තුව
සතු ටොරින්ටන් හි පිහිටි සංවර්දන නේවාසිකගාරය තුලය.නමුත් මැයි 04 වන දා සිට
නේවාසිකාගාරය තුල විදුලිය බිද වැටි තිබු අතර එ හේතුවෙන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්
හට ගැටළු රැසකට මුහුණ දීමට සිදුවිය.
මේ හේතුව නිසා ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් වරයාගේ සේවය අත්හිටුවීමට හා ඔහුව එම
දුරයෙන් නෙරපා හැරීමට අමාත්‍ය අංශය ලේකම් තුමා වෙත උපදෙස් දී ඇත.
                                                                                            ජුවෙල් සිල්වා .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.