කළු ගඟට කරදිය එක්වෙයි – නල ජලය බීමට නුසුදුසු වේ.

කළු ගඟට මුහුදු ජලය මිශ්‍ර වීම හේතුවෙන් ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට නිකුත් කෙරෙන ජලය තවදුරටත් පානය කිරීම සඳහා නොසුදුසු බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය අනතුරු අඟවා සිටී.

එහි සභාපති කේ.එච් අන්සාර් මහතා පෙන්වාදෙන්නේ ලුණු මිශ්‍ර එම ජලය බීමට නොසුදුසු වුවත් තවදුරටත් සෙසු කටයුතු සඳහා නොසුදුසු නොවන බවය.

එම ප්‍රදේශවල පානීය ජල ගැටළුවට විසඳුමක් ලෙස බවුසර් මඟින් ජලය සැපයීමේ කටයුතු තවදුරටත් සිදුකෙරෙන අතර පැය 24 පුරාම ජලයේ සංයුතිය වෙනස්වීම නිරීක්ෂණයට ලක් කෙරෙන බවද ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.එච් අන්සාර් මහතා වැඩිදුටත් සඳහන් කරයි.

කළු ගඟේ ජලයට මුහුදු ජලය මිශ්‍රවීම නිසා එම ජලය පානයට ගන්නා ජනතාව මුහුන දෙන පීඩාකාරී තත්වය පිළිබඳව අවස්ථා ගණනාවකදීම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කළුතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ආණ්ඩුවේ අවධානයට ලක් කර ඇති නමුත් ඊට මෙතෙක් නිසි පිළිතුරක් ලබා දී නැත.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.