උපේක්‍ෂාගේ අලුත්ම , ලස්සනම පින්තූර බලන්න …

මේ ඉන්නේ උපෙක්ෂා . ඇය නවක  නිරූපණ ශිල්පිනියක් . ඇගේ බලාපොරොත්තුව හා ඉලක්කය කැපවීමෙන්ක්‍ හා උනන්දුවෙන් වැඩ කර ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉහලටම පැමිණීමයි . ඇය හමුවී සුභ පතන්නට කැමතිනම් අපගේ fb පිටුව like කර , එහි ඔබේ දුරකථන අංකය සඳහන් කරන්න . නැතිනම් මෙම අංකයට අමතන්න 0764127508 – (ධනංජනී)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.