ඉසුරිගේ ලස්සනම පින්තූර මෙන්න …

 

 

ජායාරූප – සමන් අබේසිරිවර්ධන .

ඔබටත් මෙවැනි photo shoot එකක් කරගැනීමට අවශ්‍යනම් අමතන්න – ධනංජනී – 0764127508 , නැතිනම් පහත link එක හරහා අපගේ page එකට ගොස් inbox කරන්න  https://www.facebook.com/FreeMediaLK/    

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.